Tjänster

Vi erbjuder en rad tjänster inom affärsjuridik vid sidan om entreprenadrätt. Här är några av dessa:

Fordringsrätt

Har du en faktura som inte har betalats eller har du själv fått en felaktig fordran? Vi är mycket erfarna inom fordringsrätt och hjälper dig genom tvisten.

Immaterialrätt

Detta område innefattar skydd av olika former av immaterial egendom, som exempelvis skydd av varumärken, patent och upphovsrätt med mera. Vi vet hur man skyddar sina verk mot otillbörlig användning samt hur man går tillväga om någon använder sig av era verk utan tillåtelse.

Pappersarbete Entreprenadjuridik Göteborg

Fastighetsrätt

Detta område omfattar lagstiftning gällande bildande, ägande, överlåtelse och upplåtelse av fastigheter. Vi biträder dig i alla frågor rörande exempelvis rör förvaltning, köp, försäljning och uthyrning av fastigheter.

Avtalsrätt

Här regleras hur avtal upprättas, deras giltighet och hur de ska tolkas. Ett brett och komplext område där det ofta finns olika regler och standarder i olika branscher. Vi hjälper dig och ditt företag att formulera avtal och bistår med tolkning med mera.

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten är en del av civilrätten och reglerar vem som har rätt till skadestånd och hur stora dessa ska vara. Vi ger företag råd kring hur man kan ställa ett skadeståndskrav och hur man bör gå tillväga om någon utkräver ett skadestånd av er.

Bolagsrätt

Detta område kallas även associationsrätt. Här regleras bolag och juridiska regler. Bildande, drift och upplösning av bolag hör till de frågor som regleras inom bolagsrätten. Planerar du att bilda ett bolag – vi kan hjälpa dig att hitta rätt med det juridiska.

Välkommen att kontakta oss om du behöver juridiskt stöd inom affärsrätt!

Vi hjälper dig att hitta rätt juridiskt